این حالِ منِ بی تو!

هیچ‌کدوم از آهنگ‌هایی که از جدایی، بی‌مهری، بی‌توجهی و رفتن معشوق می‌گه تناسبی با گذشته و حال من نداره

من هیچ وقت از زندگی هیچ آدمی هجرت نکردم و هیچ آدمی هم از زندگی من … یا اگر بخوام صادق‌تر باشم باید بگم هیچ وقت جدایی‌ها برام با سوز و گداز و اشک و آه همراه نبوده و جواب رد دادن من به کسی هم همچنین.

اما روزهایی هست، یا نه باید بگم دقایقی هست که احساس می‎کنم شکست خورده‌ترین آدم روی زمینم

سال‌هایی که به حرفام گوش نمی‌دی، سال‌هایی که به من فکر نمی‌کنی، سالهایی که درست برعکس تصور من رفتار می‌کنی، سالهایی که لجبازی و ایرادگیر، سالهایی که من برات اهمیتی ندارم.

حالا بگو سال نه روز، ساعت، دقیقه

برای من سالهایی گذشته که تو شاهد هیچ کدومشون نبودی

روز عشاق مبارک

اگرچه همیشه چیزی بوده که روزهای خوب رو خراب کنه!

نظر شما چیست؟