من و روح پدربزرگ*

استاد وقت حضور و غیاب به اسم من که رسید سرش را بلند کرد، صاف توی چشمام نگاه کرد و گفت: ساعدی بهترین فامیلی برای یه نویسنده است؛ قدرشو بدون بچه

*من عموما ادعا می‌کنم نوه غلامحسین ساعدی م گرچه شوخی می‌کنم

نظر شما چیست؟