• خطاطی عظیم

    وقتی وارد اتاقش می‌شوید شاید تصور نکنید نقش‌هایی که به این ظرافت کاغذ را رنگین کرده، کار هنرمندی است که ساطور در دست می‌گرفته و حرفه…

  • هزار خورشید تابان

    چند‌ روز پیش نمایشگاه نقاشی «د‌ختران نوجوان افغان» حسابی د‌ید‌ه شد‌. ۶ د‌ختر ۱۴ تا ۱۷ ساله افغانستانی با تصویرسازی‌هایشان توانستند‌ مخاطبان زیاد‌ی را به فرهنگسرای…