• خشکسالی و دروغ

    خشکسالی و دروغ | نویسنده و کارگردان : محمد یعقوبی پیش در آمد : می‌گویند لذت دیدن تئاتر به هم‌نفس شدن بازیگر و تماشاگر است، این‌که…